Gedichtengoed en Zo

  Gedichtenbundel en Bloemlezing:


   Tussen Droom en Daad….

   ….ofwel: “De Betrekkelijkheid van een Tragische Komedie”


GEDACHTEN EN GEDICHTEN

van Elisabeth Pijper

Een dichter dicht niet "Het" dicht in hem...

Ik stijg zwijgend met de koeien uit de mist omhoog

Tussen Droom en Daad... "Intimum betekent je binnenste, je aller innigste kern. Als zich daar niets zou bevinden, kun je niet iemand zijn. Je kunt geen
intimiteit toelaten omdat die ander dan het gat, de wond zal zien. Intimiteit is de ander mens toestaan jou van binnen te zien,
iemand uitnodigen tot de diepste kern van je wezen te komen" (Osho).